na úvodní stranu přeskočit menu
 

O Dobré knížce

Občanské sdružení Dobrá knížka vzniklo 14. dubna 2008 registrací u Ministerstva vnitra ČR.
Stanovy sdružení k nahlédnutí.

Hlavním posláním tohoto sdružení je šíření vzdělanosti, poznání a kultury, se zaměřením na podporu zájmu a šíření informovanosti o knihách. A to zejména:

  • podporou čtení knih
  • tvorbou a podporou projektů zaměřených na knihy
  • tvorbou a podporou národních a mezinárodních výzkumných programů
  • tvorbou a podporou školních a mimoškolních vzdělávacích programů
  • podporou informovanosti o knihách a autorech
  • vydáváním knih začínajících i stávajících autorů
  • podporou autorů

Členy sdružení jsou:

  • Radek Červený (předseda a zakládající člen)
  • Iva Mračková (zakládající člen)
  • Štěpán Ryšavý (zakládající člen)

Jedním z hlavních příjmů sdružení, které potřebuje k dosažení výše popsaných cílů, jsou dary.
I proto předem děkujeme za jakoukoli podporu.

přejít na začátek článku
přejít na menu